Opleiding in domeinen van duurzame energie

Het verminderen van het energieverbuik gaat meestal in fasen, waaronder het informeren en sensibiliseren. Dit kan gebeuren via conferenties of opleidingen van burgers, werknemers of verantwoordelijken-beslissers van vennootschappen.  

 

We stellen hiervoor onze ervaring ter beschikking in onze diverse activiteitsdomeinen. Onze medewerkers staan u bij met het overbrengen van de kennis voor een beter energie en milieubeleid (energie-audits, energieprimies, hernieuwbare energie, EPB-normes, milieubeheer, levereningcontracten voor elektriciteit of gas, ...).

 

De opleidingen en conferenties zijn zo veel als mogelijk interactief om toe te laten idereen op zijn ritme de inhoud te leren.   

 

Wij stellen verschilledne formules voor naargelang de behoeften: 

 

  •  Conferentie voor het grote publiek:  Begrijpen van de verschillende delen van de energiefactuur, isolatie, verwarming, regulering van de verwarmingsinstallatie, ventilatie, elektriciteit, verlichting, hernieuwbare energie enz...
  •  De interactieve opleidingen: Over de liberalisering van de energiemarkt, de groene certificaten en de herkomstlabels, groene elektriciteit, energiaudit enz...

 

ibam realiseert verschillende opleidingen voor de volgende organismen: Forem, Cunic, CPAS.