Strategisch onderzoek

Dit soort van studies wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking van de opdrachtgevers.

 

Relevante referenties :

  

  • ULB-UIA : Studie over energiearmoede 
  • FOD – Volksgezondheid en Leefmilieu: Studie over toegang tot verwaming voor achtergestelde gezinnen. Beleidsadvies en partcipatie aan ronde tafelconferenties. 
  • POD-Maatschappelijke Integratie Armoedebestrijding en Sociale Economie : Beleidsanalyse van de Belgische OCMW’s ten aanzien van de hulp aan achtergestelde gezinnen teneinde hun energiefactuur te verminderen. 
  • BRUGEL : Regulator van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het opstellen van een software voor het toekannen van groene certificaten. 
  • Waals Gewest: Transpositie van de Europese Directieve « Energiediensten » in samenwerking met ICEDD.