BREEAM In-Use

BREEAM In-Use beoordeelt de gebouweigenschappen én het beheer en gebruik van bestaande gebouwen. Met de indicatieve scores kunnen de operationele kosten van een gebouw teruggebracht worden en de duurzaamheidprestaties worden verbeterd. Met een BREEAM In-Use certificaat wordt de marktwaarde van een gebouw verzekerd en behoudt deze een goede positie in het vastgoedaanbod.

 

Met een BREEAM-In-Use evaluatie (voor gebouwen in gebruik) wordt de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen bepaald. En omdat ongeveer 98 procent van de gebouwen bij het bestaande bouwpatrimonium behoort, kent BREEAM In-Use een nog grotere reikwijdte dan BREEAM voor nieuwbouw. 

 

De evaluatie beoordeelt de gebouwen op drie bestanddelen, die elk apart kunnen worden gemeten, en die zijn enerzijds de bouwkundige eigenschappen, anderzijds het beheer ervan en de wijze van gebruik.

 

Na een evaluatie van de prestaties via een checklist, en het verzamelen van de bewijstukken kan een BREEAM-In-Use certificaat worden behaald (één voor het performante van het gebouw, een tweede voor het gebouwen beheer en een derde voor het gebruik). Elk van de drie evaluatie en certificatieprocedure voor BREEAM In-Use kan onafhankelijk of samen worden uitgevoerd.  

 

Voor IBAM vervolledigd deze evaluatie en certificatie van de milieuperformantie van bestaande gebouwen deze van de energieprestie. Voor elke gebouw wordt een KPI (Key Performance Indicator) opgesteld dat dan dient voor latere benchmarking en prestatieverbeteringen. Deze KPI is conform met deze vastgesteld door de ISA (International Sustainable Alliance -  www.internationalsustainabilityalliance.org). 

 

IBAM stelt in dit kader aan de klant een reeks diensten voor bestaande uit een pre-evaluatie voor het bepalen van een optimisatiestrategie voor de milieuperformantie van het gebouw. Als erkend BREEAM In-Use assessor kunnen wij dan indien gewenst instaan voor de officiële BREEAM certificeringprocedure. 

 

Om de evaluatieprocedure zo goed mogelijk te kunnen aan te sluiten bij onze Belgische (Brussles, Vlaamse en Waalse) praktijk stellen we aan onze klanten een online vragenlijnst en expert-begeleiding ter beschikking, in het Nederlands en het Frans. Zodoende vereenvoudigen we voor onze Belgische klanten aanzienlijk het evaluatie en certificeringproces voor BREEAM In-Use, een certificatie die onder de verantwoordelijkheid staat van de BRE in het VK, en waarvan alle communicatie steeds in het Engels verloopt. 

 

IBAM heeft ervaring met dit soort type assessments.

 

Onze lopende BREEAM In-Use projecten :

 

- ALLIANZ, BREEAM In-Use assessment, ELIA-kantoorgebouw te 1000 Brussel.

- MIVB, BREEAM In-Use assessment, De Brouckère metrostation (4 000 m2)

 

Ons erkeningsnummer als BREEAM In-Use certificator is BAUD0271 (ondernaam van Eddy Deruwe) in de GreenBookLive onder www.greenbooklive.com

 

Voor meer informatie of een offerte gelieve onze gespecialiseerde medewerker te contacteren:

 

Mr. Eddy Deruwe

BREEAM Assessor 

T : +32(0)2.209.05.80

G: +32(0)495.46.66.75

E: eddy.deruwe@ibam.be

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.