Energieaudits

Energieauditis kunnen verschillende vormen aannemen afhankelijk van de vraag en het soort gebouw. Wij voeren energieaudits uit op kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen, woningen, transportinfrastructuur en andere, van 100 m2 tot 100 000 m2 en meer. Onze prijzen zijn zeer competetief en aangepast aan het soort en grootte van het gebouw. Wij nemen elke type klant serieus: een zelfstandige of sociale woningmaatschapij of een groot industrieel bedrijf. Wij bieden u een een lage prijs en grondige dienstverlening met 100% voldoening als doel. 

 

IBAM voert volgende audits uit: 

 

 • Quickscan audit (snelle energieaudit)
 • Volledige energieaudit 
 • Grondige energieaudit met simulaties
 • AMURE-UREBA - energieaudit in het Waalse Gewest
 • PAE - Energieaudit voor woningen  

Quickscan audit (snelle energieaudit)

Een Quick Scan-audit is een vereenvoudigde energie-audit op basis van een bezoek van onze energieauditor aan uw gebouw. Deze audit geeft u een zicht geeft op de verschillende aspecten van uw energieverbruik en laat u toe om prioriteiten te stellen voor werkzaamheden / maatregelen aan uw gebouw.

 

Door zijn ruime ervaring met energie-audits zijn de medewerkers van IBAM in staat om u in een Quick Scan alle essentieel energiebesparingpotentieel mede te delen. Een auditverslag wordt gepresenteerd in ± 5 à 10 pagina's en houdt het volgende in:

 

 • Analyse van uw energieverbruik op basis van uw facturen
 • Analyse van de energieperformantie van uw gebouw op basis van een gebouwbezoek
 • Identificatie van lage of geen kost maatregelen specifiek voor uw gebouw
 • Identificatie van de prioriteiten van verbetering voor het verlagen van het energiegebruik

 

Deze Quick Scan-audit is een goedkope, snelle en efficiënte simpele energieaudit. Deze Quick Scan is meestal een eerste fase van een volledige energieaudit, maar kan afzonderlijk worden aangeboden. Deze Quick Scan-energieaudit wordt evenwel niet door de overheden gesubsidieerd.

 

De volledige energie-audit bouwt verder op deze Quick Scan-methode om via verdere technische analyse gedetailleerde maatregelen voor te stellen voor het gebouw en zijn technische installaties. Deze volledige energieaudit wordt wel betoelaagd door de overheden.

 

 

Volledige energieaudits

Een energieaudit van een gebouw heeft tot doel maatregelen te identificeren voor het verbeteren van de energie-efficiëntie en zijn rendabiliteit op basis van zijn kenmerken en het gebruik ervan.

 

Een energieaudit betekent het nemen van een "foto van de energetische toestand" van het gebouw. Op basis van de geselecteerde rendabele maatregelen die technisch en financieel aangepast zijn aan het gebouw wordt een actieplan opgesteld voor de verbetering van de energieprestaties van een gebouw.

 

Een energieaudit voeren we uit voor zowel de tertiaire, industriële, publieke als de residentiële sectoren.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er een premie ten bedrage van 50 % van de factuur voor de studie en eventuele energiemeting ervan toegekend. Voor het Waals Gewest zie hieronder.

 

Thematische energieaudit

De thematische audit heeft tot doel de studie te richten op een bepaalde technologie of een specifiek deel van het gebouw. De thematische audit bestudeert in overleg met de eigenaar de specieke gekozen maatregelen. Een thematische audit kan worden uitgevoerd op:

 

 • gebouwschil
 • verlichtingssystemen
 • verwarmingssystemen
 • koelsystemen
 • ventilatiesystemen

 

EAP - Energieaudit voor woningen (Waals en Brussels Gewest)

Een EAP-energieaudit is een genormaliseerde methode om een beeld van het energieverbruik van een woning te verkrijgen. In de analyse van het energierendement van de woning worden de enveloppe (wanden, daken, ramen, vloeren…), en ook de efficiëntie van de verwarmingen productie van warm water in rekening gebracht.    

 

Naar aanleiding van deze EAP-energieaudit worden aanbevelingen gegeven voor de geïdentificeerde lacunes en hoe deze aan welke kosten kunnen worden verbeterd (muurisolatie, verwarmingsketel…).

 

Deze energie-audit bestaat uit twee fasen. In eerste instantie wordt er een rondleiding door het huis gedaan en wordt de woning grondig geëvalueerd op zijn essentiële elementen van de woning, zoals:

 

• enveloppe

• verwarmingssysteem

• systeem voor de productie van warm water

 

Op basis van de eerste fase van de energieaudit kan, na het ingeven in de door het Brusselse en het Waalse Gewest erkende energie-auditsoftware, een energierating toegekend (letter E naar A +).

 

In een tweede fase bepalen we welke de meest effectieve interventies zijn die kunnen worden ondernomen om het energieverbruik in uw woning te verminderen. We kunnen voorstellen voor renovatie formuleren die het meest geschikt zijn met uw mogelijkheden, maar met het uiteindelijke doel de energiekosten te verminderen terwijl we uw comfort verbeteren.

 

AMURE-UREBA - energieaudit in het Waalse Gewest

Deze energieaudit specifiek bestemd voor het Waalse Gewest (omwille van de financiële tegemoetkoming) evalueert de investeringsmogelijkheden in bedrijfs- of publieke gebouwen ten aanzien van rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en globaal plan voor het verbeteren van de energie-efficiënte. Deze energieaudit is bestemd :

 

AMURE  

 • Ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen; 

UREBA: 

 • Gemeenten, OCMW’s, Provincies;
 • Onderwijs : enkel scholen;
 • VZW’s, non-profit: Voor de VZW’s enkel de UREBA-ASB;

 

 

De financiële tegemoetkoming door het Waalse Gewest bedraagt 50%.


 

Contact:


IBAM nv

Emile Jacqmainlaan 90

B-1000 Brussel


T.: 02.209.05.90

F.: 02.791.55.42

E.: info@ibam.be


U kan ons tevens een bericht sturen voor meer informatie, een prijsopgave of andere vragen.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.