Technisch-economische haalbaarheidsstudies

Een technisch-economische haalbaarheidsstudie gaat na wat het aandeel hernieuwbare energie is voor de integratie ervan in een bouwproject.

 

Deze studie omvat :

 • gedecentraliseerde energiebevoorradingssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energie
 • warmtekrachtkoppeling
 • collectieve of stadsverwarmings-of koelsystemen als deze aanwezig zijn
 • warmtepompen
 • ieder ander bevoorradingssysteem dat gebruik maakt van hernieuwbare energie of voldoet aan de criteria van rationeel energiegebruik.


Haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie

In het Waalse Gewest wordt een technische, milieu en economische haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie verplicht voor alle nieuwe gebouwen met een oppervlakte van méér dan 1000 m2 vallend onder een stedebouwkundige vergunning.  Ibam is erkend voor het uitvoeren van dergelijke studie. 

 

In het Brusselse Gewest moet een haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie worden toegevoegd aan het EPB-voorstel  (>1000 m² voor nieuwe gebouwen, > 5000 m² voor zware renovatie). Deze studie laat toe na te gaan of alternatieve ecologische technieken (fotovoltaïsch, zonnepanelen...) kunnen worden gebuikt in plaats van de traditionele technieken. Ibam is erkend voor het uitvoeren van dergelijke studie. 

 

Bij de bouw van grote gebouwen in het Vlaamse Gewest moet er verplicht een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen worden uitgevoerd. Deze haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden bij nieuwe gebouwen die groter dan 1000 m² zijn.

Haalbaarheidsstudie voor warmte kracht koppeling (WKK) in het Waalse Gewest

Het doel van deze studie is de technische en economische haalbaarheid na te gaan van een warmte krachtkoppelings-installatie in een gebouw waar meer dan 10 kWc fotovoltaïsche panelen op het dak worden geïnstalleerd. 

 

Deze studie volgt de methode vastgesteld door de CWaPE. Ze wordt gerealiseerd om één van de drie condities te respecteren om financiële ondersteuning te verkrijgen (onder de vorm van een multiplicatie factor van 4 groene certificaten/MWhe) verbonden aan de productie van fotovoltaïsche elektriciteit. 

 

Ibam realiseerde reeds meer dan een dertigtal dergelijke studies waardoor we snel en efficiënt op uw vraag kunnen ingaan. 

 

Haalbaarheid van alternatieve energiesystemen voor gebouwen > 1000 m² in het Vlaamse Gewest

 

De verplichting voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie geldt voor gebouwen die aan de volgende kenmerken voldoen:

 • het nieuw op te richten (deel van een) gebouw is groter dan 1000 m².
 • de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 31 januari 2008
 • het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen (dus vb. geen parkings)
 • onder nieuw op te richten (deel van een) gebouw wordt begrepen
  • nieuwbouw
  • herbouw na volledige afbraak van een gebouw
  • afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw
  • nieuw gebouwd toegevoegd deel van een gebouw dat uitgebreid wordt
  • ontmanteling.

 

Welke technieken moeten onderzocht worden? De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte. Voor de volledige oppervlakte van het project (ook als het uit verschillende gebouwen bestaat) wordt uitgegaan van die bestemming die het grootste deel van de volledige oppervlakte inneemt.

 

IBAM kan tevens in het Vlaamse Gewest deze haalbaarheidsstudie uitvoeren.

 

ibam realiseert technisch-economische haalbaarheidsstudies voor volgende technologieën: 

 

 • Windenergie
 • Fotovoltaïsche zonne-energie  
 • Thermische zonne-energie
 • Hydro-elektrische energie  
 • Warmtekrachtkoppeling 
 • Warmtepompen  

 

 

Voor meer info en/of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.