Wie zijn wij?

Ibam nv is een onafhankelijk studie en adviesbureau met expertise in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzame oplossingen voor gebouwen.  Wij zijn actief in de domeinen van renovatie, nieuwbouw, gebouwencertificatie en duurzaam beheer voor zowel de kantoor, industriële, publieke infrastructuur als de residentiële sectoren. 

 

Het studiebureau IBAM voert zijn consultatieopdrachten uit met het doel de energie-performantie van gebouwen te verbeteren, het integreren van hernieuwbare energie en ze duurzaam te maken op basis van zijn uitgebreide ervaring en technische kennis van zijn medewerkers.    

 

De kerntaken van IBAM:

 

  • Duurzaamheidadvies voor gebouwen en bebouwde omgeving
  •  Energie- en milieu-audits met inbegrip van energiebesparingadvies
  • Energie- en milieucertificatie van gebouwen (Tertiair, Residentieel, Publiek)
  • Haalbaarheidstudies van technische installaties in gebouwen, evenals voor hernieuwbare energie en Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  •  Ondersteuning en opleiding voor ontwerp van duurzame gebouwen

 

Wij werken in de drie regio’s, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, Vlaanderen en Wallonië. We bezitten twee kantoren, één in Brussel en één in Charleroi. Wij kunnen onze diensten in het Nederlands, Frans en het Engels leveren. 

   

Loading